verbalis-es-vizualis-narracio-boritoVerbális és vizuális narráció. Szöveggyűjtemény

Szerkesztette Füzi Izabella.
Apertúra Könyvek

Pompeji
Szeged, 2011

ISBN 978-963-89-0001-2
ISSN 2061-5256

Bővebb információ és megrendelés