http://molod.ortodox.od.ua/cannabis-seeds-ottawa-ontario

Az Eminem When Iai??i??m Gone[1] cAi??mAi?? szA?mA?hoz kAi??szA?lt videoklip igen hatA?sos vizuA?lis kiegAi??szAi??tAi??se az amerikai rapper verbA?lis mondandA?jA?nak. A szA?m maga egy vallomA?s lA?nyA?hoz, Hailie-hez, akit az Ai??nekes elhanyagolt pA?lyA?ja Ai??pAi??tAi??se, illetve a nagy A?lmok miatt. A rap mAi??fajA?hoz alapvetAi??en hozzA?tartozik a kAi??zvetlenebb, szemAi??lyes jelleg, ami ebben a dalban hatvA?nyozottan jelen van, hiszen Eminem bAi??nbA?natA?t, illetve csalA?dja szAi??tesAi??sAi??t mesAi??li el soraiban.

Az Anthony Mandler A?ltal rendezett 2005-Ai??s klip a dal nyomasztA? hangulatA?nak vizualizA?lA?sA?ra tesz kAi??sAi??rletet, s teszi ezt rendkAi??vA?l hatA?sos eszkAi??zAi??kkel. A klip egyfajta http://aguilashotel.com/cheap-rogaine-online/ kisfilmkAi??nt Ai??pA?l fel, ahol a dalbetAi??tet megelAi??zi egy narratAi??v bevezetAi??s, illetve kAi??veti egy befejezAi??s is. A videA? kezdetAi??n egy anonim csoportban lA?tjuk a szereplAi??ket, ahol a jelenlAi??vAi??k traumA?ik elmesAi??lAi??sAi??vel prA?bA?ljA?k meg azokat feldolgozni. A kAi??zeg ilyen szempontbA?l mA?r megalapozza a dalszAi??veg nyomasztA? hangulatA?t, illetve teljesen hitelessAi?? teszi azt, hiszen Eminem sorai elmesAi??lt tAi??rtAi??netkAi??nt elevenednek meg a kAi??pekben. MA?r az intrA?ban mesAi??lAi?? idAi??s A?r tAi??rtAi??nete is egyfajta elAi??revetAi??tAi??se Ai??s Ai??sszegzAi??se lehetne a klip egAi??szAi??nek, hiszen a fAi??rfi azt osztja meg a tAi??bbiekkel, hogy Ai??rA?l a lehetAi??sAi??gnek, hogy kAi??ztA?k lehet, Ai??s mA?ra mA?r nem az az ember, mint aki rAi??gen volt. Ez az Ai??nekes Ai??letAi??vel, illetve a dalban elmesAi??lt tAi??rtAi??nettel is pA?rhuzamot kAi??pezhet. A rapper is megbA?nta, hogy nem tAi??rAi??dAi??tt a lA?nyA?val, Ai??s vA?ltoztatni szeretne ezen.

VallomA?s a pA?diumon

VallomA?s a pA?diumon

Az alA?bbiakban Marsha Kinder klipekrAi??l alkotott hA?rmas felosztA?sa mentAi??n vizsgA?lom meg a videoklipet.[2] Kinder a videoklipekrAi??l azt A?llAi??tja, hogy hA?rom alaptAi??pust kA?lAi??nAi??thetA?nk el: a performansz, a narratAi??v Ai??s az A?lomszerAi?? kisfilmeket. MindhA?rom tAi??pus jegyei megtalA?lhatA?k a When Iai??i??m Gone-ban, a rendezAi?? pedig hatA?sosan egybegyA?rja ezeket a rAi??tegeket. A klip performansz-elemei a direkt a kamerA?nak cAi??lzott rappelAi??s, valamint a terA?piA?s csoportban lA?thatA? jelenetek, hiszen itt Eminem egy pA?diumon A?ll, amely megfeleltethetAi?? a szAi??npadnak, ahol elmesAi??li, illetve elrappeli az Ai??letAi??t. Ezzel el is Ai??rkeztA?nk a narratAi??v klipekre emlAi??keztetAi?? sajA?tossA?gokhoz, hiszen a tAi??rtAi??net visszaemlAi??kezAi??skAi??nt jelenik meg a nAi??zAi??k szA?mA?ra. A narratAi??vA?val kapcsolatban pedig a mA?lt lesz az, ami tAi??bb szinten is elAi??tAi??rbe kerA?l. A szemAi??lyes hangvAi??tel nemcsak a dalszAi??veg A?ltal kap szerepet, hanem Eminem volt felesAi??ge, Kim (akivel a klip elkAi??szA?lAi??sAi??nek Ai??vAi??ben A?jra Ai??sszehA?zasodott), illetve kislA?nya is sajA?t magA?t alakAi??tja a videA?ban. EzA?ltal felerAi??sAi??dik a klip dokumentumAi??rtAi??ke a fikciA?s szinttel szemben, annak ellenAi??re, hogy a videA?ban ez erAi??sen fikcionalizA?lA?dik.

02

A klip megidAi??zi Eminem korA?bbi korszakait. Ezek kAi??zA?l a leghatA?sosabb az, amikor az elAi??adA? kilAi??p kAi??zAi??nsAi??ge elAi?? a szAi??npadra, mivel ekkor a 2002-es Ai??v EminemjAi??t pillantjuk meg. Mandler hatA?sosan alkotta A?jra a The Eminem Show cAi??mAi?? 2002-es lemez borAi??tA?jA?t[3] mozgA?kAi??pen. A borAi??tA?n Eminem egy hatalmas, szAi??tnyAi??lA? vAi??rAi??s fA?ggAi??ny elAi??tt lA?thatA? a szAi??npadon, Ai??ltAi??nyben Ai??s piros nyakkendAi??ben. A klip ezt a kAi??pet idAi??zi fel a nAi??zAi??ben, s egy Eminemet ismerAi?? rajongA?nA?l elkerA?lhetetlen az asszociA?ciA?, hogy ez a jelenetsor bizony a hA?rom Ai??vvel korA?bbi album idAi??szakA?t jelenAi??ti meg. A sztA?r a lemezborAi??tA?n is lA?thatA? Ai??ltAi??zetben Ai??s kAi??zegben szerepel, mikAi??zben a kAi??zAi??nsAi??g hullA?mzik, Ai??s persze az akkoriban jelkAi??pnek szA?mAi??tA? szAi??ke haj sem maradhat el. Ezen a ponton nagy lAi??pAi??st tesz a rendezAi??-elAi??adA? pA?ros, mintegy A?tAi??rjA?k a tAi??rtAi??nelmet azzal, hogy a 2002-es Ai??v Eminemje a szAi??npadon nem Ai??nfeledt Ai??s kiegyensA?lyozott. A rapper csak a lA?nyA?ra tud gondolni, illetve arra, hogyan fajultak el annyira a dolgok, hogy mA?r csak a karrierjAi??vel tAi??rAi??dik, s ezA?ltal elvesztette a csalA?djA?t. A kAi??zAi??nsAi??g tombol, Eminem azonban mimika nAi??lkA?l, robotszerAi??en vAi??gzi ai??zkAi??telessAi??gAi??tai???, amelyben mA?r semmi Ai??lvezet nincs. EzA?ltal a klip A?ltalA?nossA?gban fogalmaz meg kritikA?t azokkal az elAi??adA?mAi??vAi??szekkel kapcsolatban, akik a siker Ai??rdekAi??ben kAi??szek mindent felA?ldozni, s ezzel sajA?t emberi mivoltukat Ai??s kapcsolataikat kAi??rdAi??jelezik meg. SztA?r- Ai??s Hollywood-kritika ez, amelyet a maga hat percAi??ben kivA?lA?an szemlAi??ltet az alkotA?s. HiA?ba festenek a sztA?rokrA?l a kAi??zAi??nsAi??g szA?mA?ra egy pozitAi??v kAi??pet, sokszor amAi??gAi??tt egy megtAi??rt ember talA?lhatA?. Eminem ezt a meggyAi??tAi??rt Ai??njAi??t meg is nevezi korA?bbi Slim Shady alteregA?jA?t megidAi??zve, s arrA?l rappel, hogy Shadynek meg kell halnia ahhoz, hogy Ai??, Marshall A?jra Ai??nmaga lehessen. A dalszAi??veg azon rAi??szAi??t, ahol Slim Shady a fejAi??hez teszi a pisztolyt Ai??s (szimbolikusan) lelAi??vi magA?t, Mandler kivA?lA?an jelenAi??tette meg vizuA?lisan. Eminem a backstage-ben egy tA?kAi??r elAi??tt A?ll, s a rA? visszapillantA? kAi??p nem mA?s, mint a hA?rom Ai??vvel korA?bbi Ai??nje. A rapper itt a tA?kAi??rbAi??l visszapillantA? Slim Shady szAi??ttAi??rAi??sAi??vel kAi??vet el szimbolikusan gyilkossA?got, s Ai??bred fel ai??zgonoszai??? Ai??njAi??nek fogva tartA?sA?bA?l Ai??s dominanciA?jA?bA?l.

MegkettAi??zAi??dAi??s

MegkettAi??zAi??dAi??s

Kinderhez visszatAi??rve, az A?lomszerAi?? hatA?s sem marad el Mandler klipjAi??ben. Az emlAi??kkAi??pek felidAi??zAi??se is egy A?lomstruktA?rA?nak a jelenlAi??tAi??t implikA?lja, valamint a dal vAi??gAi??n a szAi??vegbAi??l kiderA?l, hogy az egAi??sz csak egy A?lom volt, amelybAi??l felAi??bredve Eminem A?jra csalA?dja kAi??rAi??ben talA?lhatA? http://fordonscenter.se/2018/02/14/cefadroxil-no-prescription/ a kertben, mikAi??zben kislA?nya Ai??nfeledten hintA?zik. Azonban mindezek ellenAi??re nem tekinthetAi?? a tAi??rtAi??net befejezAi??se happy endnek, hiszen ha bizonyos szinten az A?lomstruktA?ra fel is oldja a tAi??rtAi??nteket a fikciA? szintjAi??n, azok attA?l mAi??g a valA?sA?gban igenis megmaradnak. A klip befejezAi??sAi??ben a terA?pia rAi??sztvevAi??inek tapsa nem egy sikertAi??rtAi??net elismerAi??sAi??nek, hanem egy eltAi??velyedett sztA?r vallomA?sA?nak szA?l.

https://www.youtube.com/watch?v=1wYNFfgrXTI

FelhasznA?lt szakirodalom:

Marsha Kinder: Music Video and the Spectator: Television, Ideology and Dream. Film Quarterly, 1984/1. 2-15.[1] When Iai??i??m Gone (Anthony Mandler, 2005) URL: https://www.youtube.com/watch?v=1wYNFfgrXTI (2015.12.06.)

[2] Marsha Kinder: Music Video and the Spectator: Television, Ideology and Dream. Film Quarterly, 1984/1. 4.

Hozzászólások

hozzászólás