“Szeged – más szemmel” – Pályázati felhívás!

Az Apertúra Magazin nagyszabású felület- és profilváltásra készül, mely által Szeged és térsége első számú vizuális-kulturális portáljává szeretne előlépni. Ez alkalomból „Szeged – más szemmel” címmel pályázatot hirdet olyan rövid írásművek (2000-2500 leütésnyi jegyzetek), fotóesszék és (kb. 2-5 perces) videóesszék készítésére, melyek az alábbi témákhoz kapcsolódnak:

1. Szeged szobrai

A szobrokkal együtt élünk, társadalmi valóságunk, értékeink mementói, ugyanakkor azt is megtestesítik, hogy milyen viszonyt képzelünk el a múltunkkal és a jelenünkkel. Ha emlékezünk, kire és miért emlékezünk? Értékeket őrzünk vagy értékeket teremtünk? Sebeket gyógyítunk? Egyáltalán: hogyan épülnek be mindennapjainkba a köztéri szobrok? Jól érezzük-e magunkat velük? Mit sugall rólunk, az itt élő közösségről egy-egy alkotás, és mit sugall annak hétköznapi (esetleg becéző) elnevezése? A szobrok stílusa és témája hogyan jellemzi korukat, és milyen irányba mutatnak a változások? Milyen trendek figyelhetők meg a szobrok funkciójában, és milyeneket látunk/látnánk szívesen?

2. Gyógyítsd meg a várost!

Ha már te is érezted úgy, hogy egy-egy épület kirívóan nem illeszkedik a környezetébe, gyógyítsd meg virtuálisan a város számodra fájó pontját! Hogyan lehetne vizuálisan megszüntetni az építészeti mellélövést? Álmodd újra a kinézetét, funkcióját vagy akár a környezetét!

3. Miről mesélnek a terek és az épületek?

Van az épületeknek és a tereknek sorsa, élettörténete? Hogyan őrzik a múlt jeleit és lenyomatait? Milyen funkcióváltásokon mentek keresztül? Hogyan illeszkednek a térbe, és milyen térhasználati módokat, szokásokat alakítanak ki? Melyek a kedvenc helyeink, és miért szeretünk ott lenni?

4. Szeged szórakozóhelyei

Mennyire fantáziadúsak szórakozásaink mindennapi helyszínei? Mennyire egyedien alakítják ki belső tereiket, és hogyan illeszkednek közvetlen külső (utcai, városképi) környezetükhöz? Élmény oda járni, vagy csak jobb híján tesszük? Mitől pezseg a hangulat, és mi lohasztja le a kedvünket?

5. Szeged cégérei és kirakatai

„A jó bornak nem kell cégér.” Vajon tényleg nem? A téli ünnepek idején fokozottan elárasztanak minket a reklámok – izgalmasak vagy szánalmasak, vizuálisan ötletgazdagok vagy elcsépelt közhelyeket sulykolnak?

A jegyzetek stiláris erényei mellett a tömörséget, tartalom- és gondolatgazdagságot, a problémaérzékeny és konstruktív látásmódot díjazzuk – nem a puszta véleményformálást. A fotó- és videóesszék esetében a dokumentáris felvételek és a képi manipulációs technikák alkalmazásai egyaránt elfogadottak.

Beküldési határidő: 2014. február 1.

A pályamunkákat az Apertúra Magazin szerkesztősége bírálja el. A zsűri minden témakörben eredményt hirdet: az egyes témakörök legjobbnak ítélt alkotásai egyenként 10. 000 forintos pénzjutalomban részesülnek. Emellett más, sikerültebb alkotások különdíjakban (könyvcsomagok) is részesülnek. A legjobb munkákat az Apertúra Magazin új felületén tesszük közzé. A nyertes pályázók hosszú távú, rendszeres publikálási lehetőséget kapnak az Apertúra Magazin oldalán.

A pályamunkákat az apertura.magazin@gmail.com címre kell beküldeni.

Kérjük a pályázókat, hogy az e-mailben tüntessék fel a nevüket és az elérhetőségeiket, az oktatási intézményük (egyetemisták esetén: tanszék/szak) nevét, jelöljék a pályamunka címét, témakörét és műfaját (jegyzet/fotóesszé/videóesszé).

Nevezési díj nincsen. Egy pályázó több témában, több pályaművel is nevezhet. A nevezéssel együtt a pályázó kijelenti, hogy az általa beküldött alkotások saját készítésűek, azok szerzői jogával korlátozás nélkül rendelkezik. Az Apertúra Magazin a továbbiakban jogosult a beküldött képek jogdíjmentes használatára a szerző nevének feltüntetése mellett. A kiíró díjmentesen jogosult a művek kiállítására, honlapon való felhasználására, reklámok offline és online megjelenítéseihez való felhasználására.

2 hozzászólás